Strajk nauczycieli

8 kwietnia 2019


Od poniedziałku we wszystkich placówkach oświatowych, z wyjątkiem Przedszkola Specjalnego, dla których Miasto Radomsko jest organem prowadzącym, nauczyciele rozpoczęli strajk.

Zawieszone są zajęcia dydaktyczne, zaś zajęcia opiekuńcze mogą być prowadzone w ograniczonym zakresie. Zgodnie z danymi przekazanymi przez dyrektorów placówek na godz. 8:00 we wszystkich przedszkolach nauczyciele przystąpili do akcji strajkowej, zaś pracownicy administracji i obsługi przyłączyli się do strajku w czterech placówkach. Akcja protestacyjna trwa również we wszystkich szkołach podstawowych, ale nie wszyscy nauczyciele strajkują. Jest to niewielka liczba pracowników, dlatego zajęciami opiekuńczymi można objąć jedynie małe grupy dzieci.

Pracownicy administracji i obsługi w większości szkół nie strajkują. Do szkół i przedszkoli dotarło tylko kilkoro uczniów.

- Dzisiaj w Urzędzie Miasta Radomska odbędzie się spotkanie z dyrektorami szkół, których uczniowie mają przystąpić w środę do egzaminu gimnazjalnego. Postaramy się zapewnić komisje egzaminacyjne na wszystkie dni egzaminu – mówi Małgorzata Krupska, naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Radomska.

Jeżeli akcja protestacyjna potrwa dłużej, placówki kultury, tj: Muzeum Regionalne, Miejski Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna zapraszają na zajęcia warsztatowe dzieci ze szkół i przedszkoli. Zainteresowanych rodziców prosimy o bezpośredni kontakt z placówkami:

Muzeum Regionalne - 44/683 56 51

Miejska Biblioteka Publiczna - 44/683 23 07

Miejski Dom Kultury - 44/683 24 86

Z kolei Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oferuje pomoc swoich instruktorów w prowadzeniu zajęć sportowych na terenie szkół.