Stypendia sportowe

Na podstawie Uchwały Nr V/33/11 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 4 marca 2011 r. Prezydent Miasta Radomsko może przyznać stypendia zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja powołana przez Prezydenta Miasta. Stypendium ma charakter uznaniowy i może wynieść rocznie:

  • 5000 zł dla uczestników Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata, Europy, Polski, zawodnika kadry narodowej oraz zawodnika najwyższej klasy rozgrywek w danej dyscyplinie sportu,
  • 3000 zł dla pozostałych zawodników.
Wniosek o przyznanie stypendium powinien zostać złożony:
  • do 1 czerwca - za pierwsze półrocze i wyniki sportowe uzyskane przez zawodnika w półroczu poprzedzającym przyznanie stypendium,
  • do 1 grudnia - za drugie półrocze danego roku.

Pliki do pobrania