Świat Zmysłów - otwarcie wystawy w Muzeum Regionalnym

4 marca 2020


W dniu 4 marca 2020 r. w sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego odbyło się otwarcie interaktywnej wystawy „ ŚWIAT ZMYSŁÓW”. Ekspozycja pochodzi ze zbiorów Uniwersytetu Jagiellońskiego Muzeum Collegium Maius w Krakowie.

Podczas otwarcia o wystawie opowiedział Pan Marcin Banaś – kustosz krakowskiego Muzeum. Zaprezentował również jak działają poszczególne stanowiska doświadczalne.

Wystawa ma charakter interaktywny, tzn. tematyka jest prezentowana za pomocą doświadczeń wykonywanych samodzielnie przez widza, odbiorcę, zwiedzającego (tzw. stanowiska hands – on). Jej celem, jest przybliżenie widzom anatomicznych, fizjologicznych i fizycznych podstaw działania narządów zmysłów, zachęcenie do aktywności, do eksperymentowania, a obiektem doświadczeń jest sam eksperymentator.

Wystawa została podzielona na trzy części: „Poznać zmysły”, „Mono i Stereo” i „Oszukać zmysły”.

W pierwszej części wyjaśnione są reakcje organizmu człowieka na różne bodźce, budowa oka i ucha. Można również sprawdzić jak działa zmysł dotyku oraz węchu.

Druga część ekspozycji udowadnia, że organizm człowieka to „urządzenie typu stereo”.

Ostatnia, prezentuje iluzje optyczne i akustyczne. Udowadnia, że nasz mózg potrafi nas oszukać. Prezentuje eksperymenty związane ze współdziałaniem zmysłów.

Wystawa cieszy się ogromnym zainteresowaniem, gdyż stanowi doskonały materiał dydaktyczny dla nauczycieli, ale także uczestnicy poprzez zabawę poznają jak działają nasze narządy wzroku, słuchu, węchu oraz dotyku.

Ekspozycja adresowana jest do wszystkich grup wiekowych, zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Wystawa będzie prezentowana do końca maja 2020 r. 

Galeria