System identyfikacji Miasta

Radomsko posiada zbiór miejskich znaków rozpoznawalnych. Są one częścią dziedzictwa historycznego, określają jego tożsamość, stanowią najbardziej tradycyjne elementy wizerunku Miasta.

Do znaków Miasta należą: herb, barwy, flaga, pieczęć, hejnał a od 2009 roku także logo.

Znaki Miasta są jego własnością i podlegają prawnej ochronie. Ich rozpowszechnianie i używanie wymaga pisemnej zgody Prezydenta Miasta. Zgoda udzielana jest odpłatnie lub nieodpłatnie, po przedłożeniu do akceptacji sposobu ich wykorzystania, na określonych prawem warunkach.

Herb, barwy, flaga, pieczęć, hejnał i logo Radomska powinny być używane w sposób zapewniający im należytą cześć i szacunek oraz w sposób nie godzący w dobre obyczaje, a także prestiż i interesy Miasta.

Źródło: Uchwała Nr LVIII/440/2010 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 2 czerwca 2010 roku w sprawie zasad używania herbu, flagi, pieczęci i hejnału Miasta Radomsko.

Pliki do pobrania