Szczepionki dla seniorów i dotacja na wymianę starych pieców

21 maja 2020


Podczas XVII Sesji Rady Miejskiej podjęto wiele ważnych dla miasta uchwał. Były zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta. Zdecydowano o kontynuacji programu szczepień przeciw grypie dla osób po 60 roku życia oraz o wprowadzeniu dotacji na wymianę nieefektywnych pieców.

Podczas sesji dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie miasta. Między innymi zwiększono dochody majątkowe w kwocie blisko 726 tysięcy, które miasto pozyskało z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Dobrej i Stara Droga. Zmieszono subwencję oświatową o 90 tysięcy złotych, kwota ta zostanie wyrównana z środków własnych miasta oraz dokapitalizowano Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w wysokości 500 tysięcy złotych. Ponadto zabezpieczono 100 tysięcy złotych na wykonanie ekopracowni i ogrodu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie zmiany uchwały z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu. Dotacja, która zostanie udzielona Szpitalowi Powiatowemu w Radomsku została zaliczona do kategorii wydatków majątkowych. Przypomnijmy, wsparcie finansowe w wysokości 200 tysięcy złotych, przeznaczone będzie na zakup sprzętu laparoskopowego i endoskopowego urologicznego wraz z wyposażeniem.

Podczas obrad zadecydowano o przyjęciu uchwały w sprawie kontynuacji programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”. Program obowiązywać będzie do grudnia 2020 roku. Na jego realizację przeznaczono ponad 20 tysięcy złotych, dzięki którym około 400 osób po 60 roku życia będzie mogło skorzystać z bezpłatnej szczepionki.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie zasad udzielenia dotacji celowych w 2020 roku na dofinansowanie wymiany starych pieców dla mieszkańców miasta. - Inicjatywa ma pomóc w walce ze smogiem. W ubiegłych latach z powodzeniem funkcjonowały podobne programy, z których skorzystało kilkaset osób. W tym roku na dotacje na wymianę pieców przeznaczymy 300 tysięcy złotych. Program skierowany jest w szczególności do tych osób, które nie mogą skorzystać z rządowego programu „Czyste Powietrze”.

Dotacja będzie mogła być przyznana m.in. na wymianę starego kotła na wydajniejsze źródło ciepła – m.in. pompy ciepła, paleniska i palniki. Nowa instalacja będzie musiała spełniać określone normy emisyjne. Kotły na paliwo stałe będą musiały posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. "klasy 5" i "ekoprojektu" oraz automatyczny podajnik paliwa w przypadku kotłów węglowych. Ponadto uzyskanie dotacji na kocioł węglowy będzie możliwe jedynie przypadku lokalu niemającego możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz w lokalach, w których podłączenie do wcześniej wymienionych sieci jest nieopłacalne.

Maksymalna kwota dotacji wyniesie 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a maksymalna kwota przedsięwzięcia to 4,5 tys. zł w przypadku kotłowni węglowych i 6 tys. zł dla pozostałych źródeł ciepła. Realizacja dofinansowania miałaby trwać do wyczerpania środków.

 

Galeria