Szkolą się z OPUS-em

13 listopada 2018


W Urzędzie Miasta Radomska trwa na spotkanie szkoleniowo-doradcze z zakresu finansów organizowane w ramach współpracy Miasta Radomsko z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS w Łodzi.

Ponad 20 przedstawicieli fundacji, stowarzyszeń oraz innych organizacji uczestniczy w szkoleniu na temat finansów w ramach działalności ekonomicznej.

Podczas spotkania prowadząca Katarzyna Książczak – ekspert i doradca finansowy Centrum OPUS omawia z uczestnikami następujące zagadnienia:
- źródła finansowania działalności statutowej i wynikające z tego konsekwencje podatkowo-finansowe,
- typy działalności ekonomicznej, które mogą być prowadzone przez PES (działalność odpłatna, gospodarcza),
- podstawy sprawozdawczości finansowej,
- podstawy rachunkowości i obowiązki księgowe.