Szkolenie dla NGO

8 listopada 2019


Urząd Miasta Radomska wraz z Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS zorganizował szkolenie skierowane do organizacji pozarządowych.

Szkolenie odbyło się w czwartek 7 listopada w Urzędzie Miasta Radomska. Poświęcone było nowym wzorom ofert i sprawozdań z wykonania zadania publicznego, o którym mowa w art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które będą obowiązywać po ogłoszeniu konkursów już od stycznia 2020 roku.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zadawali wiele pytań oraz aktywnie włączali się do dyskusji dotyczącej nowych wzorów formularzy. Prowadzącymi spotkanie były Magdalena Poulain oraz Wioletta Gawrońska z Centrum OPUS. Już niebawem odbędzie się druga część szkolenia.

Galeria