Szkolenie dla przedsiębiorców

9 grudnia 2016


Prezydent Miasta Radomsko zaprasza na bezpłatne spotkanie szkoleniowo-informacyjne dotyczące internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa.

Szkolenie odbędzie się 15 grudnia (czwartek) o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Radomska,  ul. Tysiąclecia 5, sala nr 105.

Podczas spotkania omówione zostaną zasady konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 - 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP, w którym nabór wniosków rozpocznie się 27 grudnia 2016 r., a zakończy 28 lutego 2017 r.

Spotkanie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora mikro, małe i średnie w zakresie działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego internacjonalizacji prowadzonej działalności, np. udziału przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym oraz wyszukiwania i doboru partnerów biznesowych na rynku docelowym.

Spotkanie poprowadzi praktyk i specjalista z zakresu funduszy unijnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową pod adresem: katarzyna.tadeusiak@radomsko.pl lub telefonicznie 44 685 44 84.

Kontakt w sprawie szkolenia: Centrum Nowoczesnych Inwestycji, tel. 44 685 44 84.

 

PROGRAM SZKOLENIA

10.00 – 10.10 - rozpoczęcie spotkania, powitanie uczestników

10.10 – 10.30 - możliwości finansowania inwestycji przedsiębiorstw w perspektywie
2014-2020 w ramach RPO WŁ 2014-2020, uwzględnieniem harmonogramu konkursów na 2017 r.

10.30 – 11.15 - warunki konkursu 2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 2.2.1 Modele biznesowe MŚP wynikające z dokumentów RPO oraz dokumentacji konkursowej

11.15 – 11.30 - przerwa

11.30 – 12.00 - omówienie wymaganej dokumentacji aplikacyjnej oraz załączników w konkursie

12.00 – 12.30 - strategia biznesowa w zakresie internacjonalizacji jako podstawa ubiegania się o dofinansowanie

12.30 – 13.30 zakończenie spotkania, dyskusja, konsultacje indywidualne