SZYMBUD wymieni dach

10 maja 2019


W piątek 10 maja wybrano najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana dachu na budynku OSP w dzielnicy Stobiecko Miejskie w Radomsku wraz z dociepleniem ścian zewnętrznych”.

W postępowaniu złożono jedną ofertę. Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm. ) zamawiający - Ochotnicza Straż Pożarna Stobiecko Miejskie w Radomsku, ul. Św. Rocha 216, 97-500 Radomsko informuje, że:

wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę którym jest: Z.T.S.B. SZYMBUD Waldemar Szymczyk, 97-500 Radomsko, ul. Św Rozalii 19. Cena za wykonanie zadnia wyniesie 394 194,37 zł, a okres udzielonej gwarancji 84 miesiące.