Tablety dla PSP nr 3

25 września 2020


Już niedługo uczniowie PSP nr 3 będą korzystać z nowych tabletów, które szkoła otrzyma od Państwowego Instytutu Badawczego NASK

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 znalazła się w gronie placówek oświatowych, do których wkrótce Państwowy Instytut Badawczy NASK – operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekaże tablety wraz z usługą dostępu do Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE.

Pakiety stanowią formę wsparcia dla szkół, realizowaną przez Ministra Cyfryzacji. Zawierają m.in. tablet z usługą dostępu do Internetu, klawiaturę bezprzewodową oraz rysik. Do „trójki” trafi łącznie 25 pakietów o łącznej wartości 24 261 zł.