Teminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz I klas szkół podstawowych

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz I klas szkół podstawowych określa Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Radomska Nr 9/2020 z dnia 13 stycznia 2020 roku.

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA

od 03.02.2020 do 07.02.2020 roku - Rodzice składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu w terminie
                                                                  7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

17.02.2020 - 13.03.2020 roku          - TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW

16.03.2020 - 20.03.2020 roku          - POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

25.03.2020 roku                                   - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

2.04.2020 roku                                     - Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

11.05.2020 - 20.05.2020 roku          - POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE