Tomik poezji na 100. rocznicę urodzin Janusza Różewicza

25 maja 2018


24 maja br. w przededniu 100. rocznicy urodzin najmłodszego z braci Różewiczów odbyła się promocja najnowszego wydawnictwa Miejskiego Domu Kultury w Radomsku pt. „Janusz Różewicz - wiersze”. Tomik został wydany w ramach projektu „(Nie)Spełniony świat Janusza Różewicza” dofinansowanego z Narodowego Centrum Kultury - Program Kultura Interwencje 2018.

W promocji połączonej z seminarium translatorskim udział wzięli tłumacze wierszy Janusza na język angielski i autorzy wstępu w wersji angielskiej: Barbara Bogoczek i Tony Howard oraz autorka wstępu w wersji polskiej i opiekun merytoryczny przedsięwzięcia - Maria Dębicz.

„Janusz Różewicz - wiersze” to kompleksowa publikacja poezji zapomnianego poety, w której obok wersji polskiej 32 wierszy znajdują się tłumaczenia na język angielski i niemiecki (na język niemiecki przetłumaczył Alois Woldan). Spotkanie, które było platformą do rozmowy o postaci i twórczości Janusza Różewicza otworzyła Krystyna Michalska - redaktor tomiku.

Wydanie tomiku zbiegło się z 100. rocznicą urodzin Janusza Różewicza. W piątek 25 maja - w dzień urodzin poety - naczelnik Wydziału Edukacji i Kultury Małgorzata Krupska, dyrektor Miejskiego Domu Kultury Elżbieta Kwiatkowska oraz przedstawiciel Hufca ZHP Radomsko Sebastian Dulewicz złożyli kwiaty na grobie Janusza Różewicza, który znajduje się w zbiorowej mogile na Cmentarzu św. Rocha przy ul. Zgierskiej w Łodzi.

Galeria