Trwa nabór wniosków o dofinansowanie przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków

26 lipca 2018


Ostatni dzwonek na złożenie wniosków dotyczących przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Tylko do końca września lub do wyczerpania środków można składać wnioski o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w ramach Programów priorytetowych na realizację zadań polegających na budowie przyłączy kanalizacyjnych i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków. Wnioski należy składać w wybranych bankach z listy zamieszczonej pod danym Programem.

Programy przeznaczone są dla osób fizycznych a poziom dofinansowania wynosi do 60 proc. kosztów kwalifikowanych dla wykonania przyłączy kanalizacyjnych i do 40 proc. dla budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Szczegóły na stronie WFOŚiGW