Trwa nabór wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego

4 maja 2018


Do 16 maja br. mieszkańcy województwa łódzkiego mogą zgłaszać swoje pomysły w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, które zostaną zrealizowane w 2019 roku.

Celem Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego jest rozszerzenie możliwości zaangażowania mieszkańców w proces decydowania o wydatkach regionalnej wspólnoty samorządowej, a przez to – o działaniach samorządu województwa wpływających na nasze otoczenie. Mieszkańcy naszego województwa mogą zgłaszać swoje projekty zadań, udzielać poparcia dla pomysłów innych autorów, a finalnie głosować na najciekawsze inicjatywy.

Na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2019 r. władze samorządu województwa łódzkiego przeznaczą 8 mln zł.

Wyodrębniono pulę środków na zadania wojewódzkie, obejmującą całość województwa, w wysokości 2 mln zł. Szacunkowy koszt realizacji jednego takiego zadania nie może być niższy niż 100 000,00 zł, ani wyższy niż 500 000,00 zł. Projekt takiego zadania może zgłosić każdy z mieszkańców województwa.

Środki na zadania subregionalne (6 mln zł) dzieli się na pule poszczególnych subregionów według algorytmu uwzględniającego liczbę mieszkańców oraz powierzchnię, gdzie liczba mieszkańców jest dwukrotnie istotniejsza od powierzchni. Szacunkowy koszt realizacji jednego zadania subregionalnego nie może być niższy niż 10 000,00 zł, ani wyższy niż 300 000,00 zł.

Obszar województwa został podzielony na pięć subregionów:

  • północny, obejmujący powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki i zgierski;
  • wschodni, obejmujący miasto na prawach powiatu Skierniewice oraz powiaty: brzeziński, łódzki wschodni, opoczyński, rawski, skierniewicki, tomaszowski;
  • południowy, obejmujący miasto na prawach powiatu Piotrków Trybunalski oraz powiaty: bełchatowski, piotrkowski i radomszczański;
  • zachodni, obejmujący powiaty: łaski, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski;
  • miasta Łodzi, obejmujący miasto na prawach powiatu Łódź.

Projekty zadań będą mogli zgłaszać mieszkańcy województwa zamieszkali na terenie subregionu, którego dotyczyć będzie zadanie.

Więcej na: https://bo.lodzkie.pl/o-budzecie/