Trwa podpisywanie umów na wymianę starych pieców

23 sierpnia 2017


Na 370 deklaracji, które wpłynęły i zostały pozytywnie zaopiniowane podpisano ok. 30 umów z odbiorcami programu „Poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Radomsko” dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Kolejne 100 umów czeka na podpisy.

Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami wykonują telefony do mieszkańców w celu umówienia dnia podpisania umowy. Uczestnik programu po spełnieniu formalności może przystąpić do wymiany źródła ciepła.

W pierwszej kolejności podpisywane są umowy z osobami, które zadeklarowały wymianę pieca jeszcze w 2017 roku. Jeśli po podpisaniu umowy na 2017 rok z uzasadnionych względów zdarzy się, że odbiorca końcowy nie zdąży wymienić pieca, wówczas Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi może wyrazić zgodę na przesunięcie realizacji zadania na 2018 rok poprzez aneks do umowy.

Kwoty dotacji wahają się od 2 tys. do 11 tys. złotych. Wysokość dofinansowania zależy od mocy instalowanego pieca, a także od uzyskania jak najwyższego efektu ekologicznego dla środowiska. Do tej pory z otrzymania dofinansowania na wymianę starego źródła ciepła zrezygnowało ok. 15 osób.

W najbliższym czasie odbędzie się nabór uczestników na listę rezerwową.