Trwa przebudowa chodnika przy ul. Leszka Czarnego

8 czerwca 2017


Ruszyła przebudowa chodnika przy ul. Leszka Czarnego na odcinku ok. 212 metrów od ul. Piastowskiej w kierunku Starego Cmentarza.

Zakres robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni chodnika wraz ze zjazdami przy ul. Leszka Czarnego po stronie numerów parzystych, na odcinku od ul. Piastowskiej w kierunku Starego Cmentarza.

Prace  obejmują: rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika i zjazdów, rozebranie istniejących krawężników i obrzeży, roboty ziemne, ułożenie nowych krawężników i obrzeży oraz wykonanie chodnika i zjazdów o nawierzchni chodnika z kostki betonowej.