Udostępnienie spisu wyborców

24 września 2019


Od  24 września można się ubiegać o wgląd do spisu wyborców na nadchodzące wybory. Jeśli ktoś nie jest pewny czy znajduje się w spisie wyborców może to teraz sprawdzić.

Prezydent Miasta Radomska informuje, że pomiędzy 24 września a 11 października 2019 roku każdy wyborca może sprawdzić w pokoju 214 Urzędu Miasta w godzinach pracy biura, czy został ujęty w spisie wyborców. Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy (wzór wniosków poniżej). Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja może być potwierdzona na piśmie.

pdf
wniosek o udostępnienie spisu wyborców
wniosek o dopisanie do spisu wyborców
wniosek o wydanie zaświadczenia

(Wszystkie wnioski znajdują się również na stronie www.bip.radomsko.pl w zakładce Wybory >> Wybory do Sejmu i Senatu).