Ul. Krzywoustego od jutra jednokierunkowa

27 czerwca 2019


Jutro w godzinach popołudniowych nastąpi odsłonięcie nowego oznakowania na ulicy Krzywoustego, tym samym zacznie obowiązywać nowa organizacja ruchu. Zmiana organizacji ruchu na ul. Miłej wstrzymana.

Przypominamy, że ruch na ul. Krzywoustego będzie się odbywał teraz jednostronnie, wjechać będzie można od ul. Jagiellońskiej - wyjechać od ul. Łokietka. Dalej będzie można parkować w wyznaczonych do tego miejscach.

Wszelkie zmiany związane z organizacją ruchu na ul. Miłej na wniosek mieszkańców są tymczasowo wstrzymane po dzisiejszej debacie na Posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa Publicznego. Do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi wysłany zostanie projekt zakładający ruch jednostronny, jednak w przeciwnym kierunku do pierwotnie założonego - od ul. Brzeźnickiej do ul. Batorego. Jego realizacja zależeć będzie teraz od opinii GDDKiA.