Ulica Dobra po gruntownej przebudowie

30 października 2018


Nawierzchnia z wielkoformatowych płyt żelbetowych została usunięta, a na jej miejscu wykonano pełną konstrukcję drogi z warstwą ścieralną z betonu asfaltowego.

W ramach inwestycji wykonano nową sieć oświetlenia ulicznego oraz zrealizowano jednostronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Prace towarzyszące obejmowały nowe nasadzenia, rekultywację zieleni niskiej oraz oznakowanie pionowe i poziome.

Galeria