Ulica Dobra zmieni swoje oblicze

26 lipca 2018


Niebawem rozpocznie się gruntowna przebudowa ulicy Dobrej. Nawierzchnia ze starych żelbetonowych płyt będzie usunięta, a w jej miejscu położona zostanie komfortowa nakładka asfaltowa. Będzie też nowe oświetlenie oraz chodnik.

Przebudowa ulicy Dobrej na odcinku od ul. Ciepłej do skrzyżowania z ul. Energetyków przewiduje m.in.:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płyt żelbetowych,

- przebudowę skrzyżowania ul. Dobrej z ul. Energetyków,

- budowę sieci oświetlenia ulicznego,

- wymianę nasadzeń,

- rekultywację terenów zieleni,

- wykonanie nowej konstrukcji jezdni, regulacji wpustów ulicznych i nadziemnych części infrastruktury podziemnej,

- wykonanie konstrukcji chodnika oraz zjazdów.

Całkowita wartość inwestycji to blisko 1 200 000 zł.