Ulica Leśna w remoncie

22 sierpnia 2017


Betonowe płyty na ulicy Leśnej zostaną zastąpione asfaltem.

Prace na ulicy Leśnej obejmować będą demontaż betonowych płyt stanowiących dotychczasową nawierzchnię drogi, wykonanie podbudowy z tłucznia oraz położenie nowej nawierzchni - łącznie wyremontowane zostanie blisko 300 metrów ulicy. Dodatkowo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej dokona wymiany wodociągu wraz z przyłączami do granic działek na remontowanym odcinku ulicy.