Ulica Reymonta zyska nowe oblicze

27 kwietnia 2018


Przed nami długo wyczekiwana przez radomszczan gruntowna przebudowa ulicy Reymonta na odcinku od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego, dzięki której centrum miasta stanie się nowoczesne, przyjazne i otwarte. Podczas dzisiejszej Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego radni oraz mieszkańcy zapoznali się z dwoma koncepcjami przebudowy ul. Reymonta.

Celem zmian wprowadzanych na ul. Reymonta jest stworzenie dla mieszkańców przyjaznej, otwartej i nowoczesnej przestrzeni miejskiej, poprawa wizerunku miasta oraz  wprowadzenie udogodnień w postaci ławek i stojaków na rowery.

Przebudowa obejmuje odcinek od ul. Narutowicza do ul. Żeromskiego. W jej zakres wchodzi zwężenie jezdni do szerokości 4 mb oraz przebudowa obustronna chodników wykonanych z płyt granitowych o antypoślizgowej powierzchni. Wzdłuż jezdni po stronie południowej (przy budynku poczty) zachowana będzie zatoka postojowa dla samochodów osobowych. Po stronie północnej nowy, szeroki chodnik pozwoli stworzyć wielofunkcyjną przestrzeń, która będzie dostosowywana do zmiennych potrzeb mieszkańców, np. wykorzystywana jako miejsce pod sezonowe ogródki gastronomiczne, miejsce do organizacji happeningów czy zajęć dydaktycznych.

W okolicy Domu Rzemiosła powstanie, otoczony zielenią zakątek rekreacyjny z Ławeczką Reymonta. Dodatkowo na całej ulicy zlokalizowane będą elementy małej architektury, jak ławki, kosze czy donice do nasadzeń roślin ozdobnych.

Wykonane zostanie nowe, wysokie oświetlenie ledowe. Dodatkowe oświetlenie punktowe zlokalizowane w nawierzchni chodnika wyeksponuje elementy małej architektury. Ulica zyska również nowy kolektor kanalizacji deszczowej. Wymieniony zostanie istniejący wodociąg oraz uszczelniony kanał kanalizacji sanitarnej.

Podczas Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego zaprezentowano dwie koncepcje przebudowy ul. Reymonta.

Wersja I

 

 

 

Na całym odcinku jezdni posadzone zostaną 44 drzewa w donicach ozdobnych. Ponad dwu i półkrotnie większa liczba posadzonych drzew ma za zadanie maksymalnie zrekompensować usunięty drzewostan. 

W donicach zasadzone zostaną:

Wiśnia pospolita - to małe drzewo o regularnej, kulistej i bardzo gęstej koronie. Jego korona osiąga od 2 do 5 metrów średnicy. Wysokość zależy od wysokości szczepienia. Zazwyczaj dorasta do około 4-7 metrów. Liście są błyszczące, ciemnozielone, drobne. Dobrze znosi warunki miejskie, zwłaszcza upalne lata. Jest również odporna na zanieczyszczenia powietrza  dwutlenkiem siarki (SO2). Gatunek ten jest często nasadzany  w ciągach komunikacyjnych i zabytkowych centrach miast.

Klon pospolity „Globusom” - odmiana ta jest formą pienną, osiągającą do 6 m wysokości i 5 m szerokości. Wyróżnia się bardzo kształtną liściastą koroną, która przypomina perukę. Zielone, dłoniaste liście są błyszczące, zielonej barwy. Jesienią zmieniają kolor na żółto-złoty, co dodatkowo dodaje malowniczości drzewu.

 

Wersja II

 

Na całym odcinku jezdni posadzone zostaną 44 drzewa, w tym 33 w gruncie, a 11 w donicach ozdobnych. Dwukrotnie większa liczba posadzonych w gruncie drzew o wysokości 6 metrów ma za zadanie maksymalnie zrekompensować usunięty drzewostan. 

W gruncie zasadzony zostanie:

Klon polny "Elsrijk" - drzewo rosnące do wysokości 10 m. Korona szeroka w kształcie stożka o rozpiętości do 6 m. Liście mniejsze niż u zwykłego klonu polnego. Dobrze znosi upały. Gatunek o małych wymaganiach glebowych, odporny na suszę i niewielkie zasolenie gleby.

Drzewa do nasadzeń w donicach - w 11 donicach zostaną posadzone wiśnie pospolite znane z wariantu I.