Umowa na dofinansowanie zakupu nowoczesnych autobusów komunikacji miejskiej podpisana

25 kwietnia 2018


Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc podpisał umowę na dofinansowanie projektu pn. „Wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne oraz rozwój inteligentnych systemów transportowych w Radomsku”.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej III Transport, poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny Transport Miejski.

Głównym założeniem projektu jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w Radomsku oraz poprawa jakości i wydajności przyjaznego dla środowiska transportu miejskiego. Realizacja projektu jest jednocześnie kolejnym krokiem do spełnienia założeń Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Radomska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020.

- To co już funkcjonuje w dużych miastach, w Radomsku również stanie się standardem. Dzięki temu poprawi się jakość usług Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, co przełoży się na zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej - mówił podczas dzisiejszego briefingu prezydent Jarosław Ferenc.

W ramach realizacji projektu zakupione zostaną 4 autobusy o napędzie hybrydowym, 4 z silnikiem spalinowym klasy EURO 6. Rozstrzygnięcie przetargu w tym zakresie planowane jest na maj br.  Ponadto w mieście w wyniku realizacji projektu stanie 15 nowoczesnych i komfortowych wiat przystankowych zlokalizowanych w różnych częściach miasta (ul. Armii Krajowej, ul. Leszka Czarnego, ul. Piastowska, Plac 3 Maja, ul. Reymonta, ul. Krasickiego, ul. 11 Listopada, ul. Batorego) i wpisujących się stylem w założenia rewitalizacyjne centrum miasta.

Ponadto, wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców korzystających z transportu publicznego, w 17 różnych lokalizacjach zamontowane zostaną elektroniczne tablice informacji pasażerskiej.

- Nowoczesne autobusy o silnikach hybrydowych będą kursowały głównie w centrum miasta. Myślę, że dzięki takiemu  ekologicznemu rozwiązaniu przyczynimy się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w rejonie centrum. Ponadto zarówno autobusy, jak i wiaty oraz tablice interaktywne przystosowane bedą dla osób niepełnosprawnych - zauważa prezydent.

Całkowita wartość projektu to 13 731 547,03 złotych. Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 819 448,91 złotych. Projekt zostanie w całości zrealizowany do końca 2019 roku.