Umowa na warsztaty „Z poradnika młodego zielarza” podpisana

14 sierpnia 2018


W Miejskim Domu Kultury podpisano umowę dotyczącą współpracy z Łódzkim Domem Kultury w zakresie realizacji projektu dla dzieci pn. „Z poradnika młodego zielarza”.

Przedsięwzięcie o charakterze proekologicznym to tygodniowy cykl zajęć obejmujący warsztaty zielarskie, warsztaty plastyczne i warsztaty teatralne, które odbywać się będą w dniach 27 – 31 sierpnia 2018. Projekt zakończy ekologiczno-artystyczny finał zaplanowany na 2 września 2018.

Zadaniem projektu jest połączenie warsztatów artystycznych z praktycznymi zadaniami ochrony przyrody i pielęgnowania najbliższego otoczenia. Warsztaty mają za zadanie edukować i pobudzić w młodych ludziach potrzebę zgłębiania wiedzy z zakresu ochrony środowiska, wykształcić postawy proekologiczne, ale też odnaleźć pasję i talenty w działaniach artystycznych.

Na przedsięwzięcie składają się:

- warsztaty zielarskie w terenie (dzieci będą rozpoznawać lokalne pospolite rośliny z uwzględnieniem ziół),
- warsztaty plastyczne (decoupage – ozdabianie starych doniczek, ziołowe pejzaże w słoiku, piniaty),
- warsztaty teatralne (przygotowanie etiudy teatralnej promującej postawy proekologiczne),
- wydarzenie finałowe (wystawy zielników, doniczek z ziołami, pokaz etiudy).

Projekt dofinansowano ze środków Łódzkiego Domu Kultury Instytucji Kultury Samorządu Województwa Łódzkiego.