Upływa termin składania ofert

6 września 2017


Przypominamy, że w dniu 8 września 2017 roku upływa termin składania ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w Zarządzeniu nr 177/2017 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 29.08.2017 roku zamieszczonym na bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/program współpracy 2017/konkursy zadań publicznych. Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania.