Upływa termin składania ofert w konkursie obejmującym zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi

26 kwietnia 2019


Dzisiaj tj. 26 kwietnia 2019 r. upływa termin składania ofert w konkursie obejmującym zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi (decyduje data wpływu do Biura Podawczego UM) , tj.:

- wspierania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży;
- wspierania działań, imprez i wydarzeń promujących spędzanie wolnego czasu bez używek;
- wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej
oraz zadanie w zakresie przeciwdziałania narkomanii tj.:
- realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji.

Formularz oferty dostępny jest na:  www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania