W PSP nr 6 otwarto eko-warsztatownię

2 marca 2018


W Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 im. Wł. Broniewskiego w Radomsku otwarto nową eko-warsztatownię, czyli nowoczesną salę do zajęć o profilu przyrodniczym. Zadanie zostało zrealizowane dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Szkoła wzięła udział w konkursie ph. „Nasza Eko-pracownia” zorganizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Wartość zadania to 54 554 złotych, z czego wartość dofinansowania wyniosła 35 000 złotych.

Dzięki wsparciu z WFOŚiGW w Łodzi sala lekcyjna nr 78 nabrała nowych barw. Została w pełni zmodernizowana. Zakupiono tablicę interaktywną, pomoce multimedialne: wizualizer, cyfrowe laboratoria do przeprowadzania badań i eksperymentów Labdisc, mikroskopy, wiele programów multimedialnych, filmów DVD oraz modeli anatomicznych.

Dzieci podczas otwarcia eko-warsztatowni miały możliwość wypróbowania niektórych pomocy dydaktycznych m.in. zestawu chemicznego do przeprowadzania eksperymentów czy defibrylatora szkoleniowego, który będzie służył do realizacji zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Dzieciom podobało się także spotkanie z lokatorami nowej eko-warsztatowni, czyli żółwiami czerwonolicymi. Mali przyrodnicy spróbowali także swoich sił wykonując proste zadania na tablicy interaktywnej.

Inauguracja eko-warsztatowni towarzyszyła Dniu Otwartemu w szkole.