W Radomsku upamiętniono 100. rocznicę Deklaracji Balfoura

2 listopada 2017


Radomsko jest dziś najprawdopodobniej jedynym miastem poza granicami państwa izraelskiego, które świętuje 100. rocznicę Deklaracji Balfoura.

Podpisana w dniu 2 listopada 1917 r. była pierwszym dokumentem uznania przez jedno z wielkich mocarstw świata prawa narodu żydowskiego do ojczyzny w Palestynie. Była to odpowiedź rządu brytyjskiego na oczekiwania i starania działającego na terenie Wielkiej Brytanii ruchu syjonistycznego.

Dzisiejsze obchody były również okazją do pokazania miejsc związanych z kulturą żydowską w naszym mieści, m.in.  Domu Cadyka, Starej Synagogi, Mykwy oraz szkoły Joselewicza, w której w 1917 roku świętowano podpisanie tak znaczącego dla Żydów dokumentu. Na zakończenie oddano hołd radomszczańskim Żydom pod obeliskiem przy ul. Joselewicza.

Swoją obecnością uroczystość uświetnili: Jarosław Sellin Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Anna Azari Ambasador Izraela w Polsce, Artur Hofman Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów Polsce oraz Józef Weininger Przewodniczący Gminy Żydowskiej w Łodzi. W uroczystości wziął także udział Prezydent Radomska Jarosław Ferenc, który podczas swojego wystąpienia podkreślił historyczne powiązania Radomska z kulturą żydowską.

- Cieszę się, że to właśnie w Radomsku możemy upamiętnić tak ważną dla narodu żydowskiego rocznicę – mówił prezydent - Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie pozwoli nam na umocnienie naszej przyjaźni i otwarcie się wzajemnie na nasze kultury – dodał.

Organizatorem wydarzenia była Rachel Kesselman Prezes Fundacji „Yiddele Memory”, inicjatorka  Pierwszego w Europie Muzeum Żydowskiego pod Gołym Niebem w Radomsku.

Galeria