W trosce o bezpieczeństwo

1 kwietnia 2016


Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „W trosce o bezpieczeństwo” rozstrzygnięty.

 

31.03.2016 r. w Zespole Szkolno - Gimnazjalnym nr 3 w Radomsku odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników gminnego etapu XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem: „W trosce o nasze bezpieczeństwo”, organizowanego przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej - Szefa Obrony Cywilnej Kraju we współpracy z Wydz. Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędów Wojewódzkich, a także Urząd Miasta Radomsko.

To pierwszy etap konkursu; prace oceniane są na etapie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i centralnym, a na każdy wyższy etap przechodzą najlepsze prace z etapu poprzedniego. Konkurs „W trosce o nasze bezpieczeństwo” adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz uczniów i wychowanków specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, świetlic terapeutycznych oraz ognisk pracy pozaszkolnej.

 

W skład gminnej komisji konkursowej weszli:

- mł.ogn. Janusz Bartnik z KP Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku (przewodniczący),

- Anna Baryła – nauczyciel z ZS-G nr 6,

- Małgorzata Siarka – nauczyciel z ZS-G nr 1,

- Izabela Iwanowicz – dyr. ZS-G nr 3,

- Edyta Depta – Wydz. Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Radomsko.

 

Na konkurs wpłynęło 119 prac, które były oceniane w czterech kategoriach.

Do kolejnego etapu konkursu wyłoniono następujące prace:

I. grupa (klasy I-III szkół podstawowych)

1. Zofia Grunt PSP nr 3

2. Bartosz Kmieć PSP nr 3

3. Julia Hofman ZS-G nr 7

4. Julia Koniarska PSP nr 3

5. Maja Anusz ZS-G nr 7

 

II. grupa (kl. IV – VI SP)

1. Weronika Zarębska PSP nr 3

2. Maria Dziegieć ZS-G nr 4

3. Julia Dziuba ZS-G nr 7

4. Piotr Kuliś PSP nr 4

5. Karolina Woch PSP nr 3

 

III. grupa (gimnazja)

1. Patrycja Miara ZS-G nr 3

2. Martyna Iwanowicz ZS-G nr 7

3. Joanna Kempa ZS-G nr 7

4. Klaudia Pichit ZS-G nr 7

5. Ewelina Lacek ZS-G nr 7

 

IV. grupa (uczniowie i wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych, świetlic terapeutycznych, oddziałów integracyjnych)

1. Kamila Adamczyk SOSW

2. Natalia Kubik SOSW

3. Piotr Adamczyk SOSW

4. Mateusz Wiaderek SOSW

5. Jakub Suwała SOSW.

 Uczniowie, którzy wzięli udział w gminnych eliminacjach konkursu, pokazali strażaków w szerokim spektrum działań ratowniczo-gaśniczych. Za pomocą różnych środków wyrazu artystycznego zwrócili uwagę na ważne zjawiska i sytuacje, które mogą zdarzyć się w codziennym życiu.

Nagrodzone prace skłaniają do zastanowienia, co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa. Są nie tylko piękne, ale i uczą prawidłowego postępowania, promując wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie.

Ważne jest, aby ta wiedza towarzyszyła młodym ludziom przez całe życie!

Galeria