Ważna informacja dla mikroprzedsiębiorstw

26 czerwca 2020


banerek.jpg

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców nie będą musieli składać wniosku o umorzenie pożyczki.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 19 czerwca br. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, która wprowadziła zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przedsiębiorcy będą zwolnieni z obowiązku składania wniosku o umożenie pożyczki. Umorzenie pożyczek będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEiDG lub KRS. Warunkiem umożenia pożyczki będzie fakt kontynuowania działaności gospodarczej przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki.