Wiedzą, że świat bez dopalaczy i narkotyków jest lepszy

13 czerwca 2017


W ZSG nr 2 podsumowano konkurs dla gimnazjalistów pn. "Świat bez dopalaczy, narkotyków i substancji psychoaktywnych”.

Konkurs został zorganizowany w ramach Wojewódzkiej Kampanii  pt. „Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie” koordynowanej przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku. Honorowy patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Radomsko Jarosław Ferenc.

- Nasza szkoła jest placówką promującą zdrowie. W te działania wpisuje się doskonale akcja przeciw używkom. Konkurs realizujemy od ubiegłego roku i chcemy, aby wpisał się w kalendarz działań profilaktycznych realizowanych w całym mieście – mówi dyrektor ZSG nr 2 w Radomsku Ewa Krysiak-Ciszewską.

W podsumowaniu wzięli udział uczniowie szkoły, laureaci konkursu oraz zaproszeni goście.

Nagrody laureatom konkursu oraz ich opiekunom wręczyła wiceprezydent Małgorzata Kańska-Kipigroch wraz z dyrektorem szkoły Ewą Krysiak-Ciszewska.

Wyniki konkursu:
I miejsce – Aleksandra Wideryńska z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Radomsku
II miejsce – Filip Kostyra z PG nr 1
III miejsce – Aleksandra Pechta z PG nr 4

Wyróżnienie otrzymała Michalina Grzywacz z PG nr 3 w Radomsku.

Po wręczeniu nagród uczestnicy podsumowania obejrzeli zwycięską prezentację.

Podczas spotkania zaproszeni goście opowiedzieli o swojej pracy i doświadczeniach związanych z prowadzeniem spraw dotyczących  nadużywania narkotyków i dopalaczy przez młodzież, a także o skutkach zdrowotnych i prawnych zażywania substancji psychoaktywnych. O swoich doświadczeniach w pracy opowiedzieli: przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Bogdan Szymczyk, przedstawicielka Komendy Powiatowej Policji - Agnieszka Kropisz i przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - Anna Szablewska.