Winda w Urzędzie Miasta

23 lipca 2019


Trwa termomodernizacja Urzędu Miasta – dziś montowany jest szyb windy, dzięki której budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Inwestycja realizowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Pozyskane przez miasto dofinansowanie wynosi blisko 2 miliony złotych.

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym. Dzięki inwestycji zmniejszone zostanie zapotrzebowanie na energię oraz zredukowane będą koszty związane z ogrzewaniem budynku. Mniejsza będzie również emisja zanieczyszczeń.

Obecnie trwa docieplanie elewacji, wymiana okien oraz demontaż starej instalacji grzewczej.  Całość inwestycji zakłada również wymianę istniejących drzwi zewnętrznych, modernizację systemu c.w.u - wymianę węzła cieplnego na nowy kompaktowy dwufunkcyjny oraz modernizację instalacji oświetleniowej na energooszczędną LED.