Włącz się w konsultacje społeczne na temat zagospodarowania przestrzennego Radomska

4 lipca 2019


Włącz się w konsultacje społeczne na temat zagospodarowania przestrzennego Radomska

Informujemy, iż Urząd Miasta w Radomsku uzyskał grant na przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych na temat zagospodarowania przestrzennego Radomska. Dotację w wysokości 33 tys. zł pozyskano w ramach programu „Partycypacja w Planowaniu”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014–2020 (POWER.02.19.00-00-KP13/18). W trakcie projektu zrealizujemy proces konsultacji społecznych dotyczący I etapu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska.

Przewidziane są m.in. ankiety papierowe i elektroniczne, spotkania z radnymi ale także z mieszkańcami, poświęcone otwartej dyskusji na ten ważny temat publiczny. Priorytetowym celem jest poznanie potrzeb mieszkańców, ich nastawienie oraz spostrzeżenia na temat zagospodarowania przestrzeni w mieście. Istotnym elementem projektu jest również edukowanie mieszkańców Radomska w jaki sposób i w jakim zakresie mogą wpływać na zapisy w dokumentach planistycznych oraz jak te zapisy przekładają się na faktyczny wygląd naszego miasta.

Sens powyższych założeń opiera się na zaangażowaniu możliwie jak największej liczby radomszczan, którzy w ten sposób mogą dać wyraz swym oczekiwaniom oraz bezpośrednio i realnie wpłynąć na oblicze Radomska. Chcielibyśmy skutecznie włączyć radomszczan w przygotowywane przez nas konsultacje. Dlatego naszym celem jest dotarcie do jak największej liczby osób,  uświadomiająć iż mają prawo wypowiedzieć się w sprawach dotyczących planowania przestrzennego.

Stąd prośba-apel do każdego radomszczanina:

  1. już teraz zastanów się, przemyśl sprawę, rozważ, przedyskutuj w gronie rodzinnym, sąsiadów, przyjaciół czy znajomych;

  2. przekaż informację o konsultacjach społecznych zagospodarowania przestrzennego miasta Radomska osobom starszym, które niekoniecznie mają dostęp do naszych informacji przekazywanych drogą internetową. Ich zdanie jest równie ważne.

To leży w interesie wszystkich mieszkańców miasta. Im szersze konsultacje, tym lepszy efekt, bardziej satysfakcjonujący nas wszystkich. Jest sporo czasu na refleksje i na decyzje. Spróbujmy go właściwie wykorzystać!

Konsultacje będą prowadzone od sierpnia aż do końca 2019 r. Więcej informacji o nich już wkrótce. Sukcesywnie będziemy też informowali o kolejnych działaniach w ramach tego projektu. Urząd Miasta planuje w tym celu szeroką akcję promocyjną.