Wsparcie dla uczniów

14 sierpnia 2019


Wnioski na świadczenie z programu "Dobry Start" od 1 sierpnia można składać drogą tradycyjną (papierową) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Kościuszki 10. Wcześniej można to było zrobić drogą elektroniczną.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego dla uczniów do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymują je do ukończenia 24 roku życia. Program obejmuje również uczniów, którzy osiągają ten wiek przed rozpoczęciem roku szkolnego w danym roku kalendarzowym. Rodzina otrzyma wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu. Wysokość świadczenia wynosi 300 zł na każdego ucznia.   

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu świadczenie „Dobry Start”zostanie wypłacone do 30 września br. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach jego rozpatrzenie i wypłata nastąpi w okresie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Więcej informacji dotyczących świadczenia „Dobry start” można uzyskać w Sekcji Dodatków Mieszkaniowych i Stypendiów Szkolnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku przy ul. Kościuszki 10, bud. D, pok. nr 8 lub pod nr tel. 44 683 28 85, 44 683 28 55 wew. 85. Tam też można składać wnioski.