Wspieranie nowatorstwa pedagogicznego

6 kwietnia 2016


W Miejskim Domu Kultury w Radomsku 6 kwietnia 2016 r. odbyło się X Seminarium z cyklu: Wspieranie nowatorstwa pedagogicznego w regionie radomszczańskim pod nazwą

„Praktyczne wykorzystanie urządzeń multimedialnych w dydaktyce”.

Organizatorem seminarium był Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Piotrkowie Trybunalskim przy współpracy Miejskiego Domu kultury w Radomsku.
Patronat Honorowy nad seminarium objęli: Prezydent Miasta Radomska i Starosta Powiatu Radomszczańskiego.