Wspólnie działanie w walce ze smogiem

29 stycznia 2019


Decyzją prezydenta Jarosława Ferenca powstał Zespół do spraw podejmowania działań mających na celu ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Radomska. Pierwsze robocze spotkanie odbyło się 28 stycznia w urzędzie miasta.

Jak wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc, powołanie zespołu ma na celu wspólne wypracowanie skutecznych działań prowadzących do ograniczenia niskiej emisji na terenie naszego miasta. Zespół składa się z przedstawicieli wielu środowisk, które na co dzień spotykają się z problemem występowania smogu. Kierownikiem Zespołu jest Marzanna Proszowska – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami.

W skład Zespołu wchodzą:

- Jacek Paul – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku

- Wioletta Marcinkowska – Kierownik Centrum Aktywności Społecznej

- Janusz Taranek – Podinspektor Wydziału Informacji i Promocji

- Łukasz Berlanka – Podinspektor Wydziału Edukacji i Kultury

- Grzegorz Minecki – Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej Rady Miejskiej w Radomsku

- Iga Borowiecka-Grzywacz – Radomszczański Alarm Smogowy

- Kamil Bugdal – Dyrektor Centrum Usług Wspólnych

- Agnieszka Kropisz – KPP Radomsko, Stanowisko do spraw profilaktyki społecznej

- Wojciech Auguścik – KPP Radomsko, Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji

- Sabina Szyller – Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów

- Jakub Rochowski – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta

- Tomasz Kornacki – Sekretarz Powiatu Radomszczańskiego

Pierwsze spotkanie miało charakter organizacyjny. Ustalono zakres obowiązków poszczególnych członków Zespołu oraz przedstawiono wstępny plan działań, które mają zostać podjęte w ramach jego pracy. Duża część działalności poświęcona będzie edukacji dzieci, młodzieży oraz dorosłych mającej sprawić, że wiedza o szkodliwości smogu stanie się bardziej powszechna wśród mieszkańców Radomska. Przygotowane zostaną m.in. różnego rodzaju konkursy i warsztaty ekologiczne oraz spotkania edukacyjne. Kolejne posiedzenie Zespołu odbędzie się 11 lutego.