Wykaz Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które otrzymały dotację celową

12 kwietnia 2017


Wykaz Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które otrzymały dotację celową na zadania służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych.

Prezydent Miasta Radomsko informuje, że w wyniku naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Radomsko dla rodzinnych ogrodów działkowych, które można było składać w terminie od 20.03.2017 r. do 31.03.2017 r., zostały złożone 2 wnioski, przez wymienione poniżej podmioty i została im udzielona dotacja :

1. Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy ,, Kopiec ”, ul. Kraszewskiego 21, 97-500 Radomsko -  10 000,00 zł.

2. Polski Związek Działkowców - Rodzinny Ogród Działkowy „ Danuta ”, ul. Ks. Kościowa 25 97-500 Radomsko – 10 000,00 zł.