Wymarzona ekopracownia w PSP nr 3

28 października 2016


Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Radomsku mają ekopracownię jak marzenie. Wszystko dzięki realizacji projektu dofinansowanego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona Ekopracownia – 2016”.

Realizacja projektu obejmowała modernizację pracowni przyrodniczej wraz z zakupem wyposażenia. Wyposażenie obejmuje nowe meble, pomoce dydaktyczne dotyczące edukacji ekologicznej oraz nowoczesny sprzęt badawczy, komputerowy i audiowizualny. W ramach wkładu własnego wykonano prace remontowe w pracowni.

Koszt całkowity projektu: 36 300,00 PLN

Przyznana wysokość dofinansowania w formie dotacji: 29 200,00 PLN