Wyniki ankiety dotyczącej sprzedaży i spożywania alkoholu

2 maja 2018


Ankietę przeprowadzono w Radomsku w dniach od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2018 roku. Pytania dotyczyły nocnej sprzedaży alkoholu i zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

Radomszczanie mogli wyrazić swoje zdanie w formie elektronicznej na stronie www.radomsko.pl lub wrzucić wypełniony formularz do skrzyni w ustawionej w Urzędzie Miasta.

Wyniki ankiety:

1. Czy uzasadnione jest na terenie Radomska wprowadzenie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych?
TAK (w godz. 22.00 - 6.00) - 133 głosy
TAK (w godz. 24.00 - 5.00) - 66 głosów
NIE - 292 głosy

2. Czy jesteś za ograniczeniem liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych?
TAK - 182 głosy
NIE - 307 głosów

3. Czy należy wprowadzić odstępstwo od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym?
TAK - 274 głosy
NIE - 213 głosów