Wyniki wyborów do Miejskiej Rady Seniorów

29 maja 2019


W dniu 29 maja br. odbyły się wybory  do Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku na kadencję 2019–2023. W głosowaniu wzięło udział 240 mieszkańców miasta, którzy ukończyli 60 lat. Prezentujemy wyniki wyborów.


Spośród 15 kandydatów  można było oddać głos maksymalnie na 5 osób. Wybrani zostali:

  1. Boruta Kazimiera - otrzymała 70 głosów
  2. Bodanka Edmunda - otrzymała 51 głosów
  3. Pol Anna - otrzymała 50 głosów
  4. Kowalczyk Wanda - otrzymała 43 głosy
  5. Zgrzebnicka Lucyna - otrzymała 38 głosów

Ponadto w skład Miejskiej Rady Seniorów będą wchodzić 2 osoby wskazane przez Radę Miejską w Radomsku oraz 2 osoby wskazane przez Prezydenta Miasta. Zgodne ze Statutem Rada liczy 9 osób.