Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dania 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

5 maja 2020


Publikujemy wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dania 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Informacja do pobrania w tym miejscu.