Wyższe stawki podatku od nieruchomości

27 października 2016


W 2017 roku w Radomsku wejdą w życie nowe wyższe stawki podatku od nieruchomości.

Radni Rady Miejskiej w Radomsku stosunkiem głosów 15 „za”, 2 „przeciw” i 2 „wstrzymujące” przyjęli uchwałę zmieniającą uchwałę Nr XVII/125/15  z 4 grudnia 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

W 2017 roku radomszczanie zapłacą więcej:
- o 2 grosze za metr kwadratowy powierzchni mieszkaniowej
- o 1,35 złotych od metra kwadratowego powierzchni przeznaczonej pod działalność gospodarczą

Podwyżka stawek podatku od nieruchomości wynika z konieczności zwiększenia dochodów bieżących miasta. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne, m.in. budowę boiska przy ZSG nr 2.

- Wzrost podatku od nieruchomości jest konieczny, ponieważ w 2017 roku mamy nadzwyczajną sytuację, w której dochody podatkowe miasta maleją na zawsze o 2, 1 mln złotych, a przez następne 7 lat o 3,3 mln złotych. Zaproponowana przeze mnie podwyżka spowoduje wzrost dochodów o około 1,9  mln złotych. Brakującej kwoty będziemy szukać w funkcjonowaniu urzędu miasta oraz w spółkach miejskich – argumentuje prezydent Jarosław Ferenc.

Jednym z działań oszczędnościowych jest zmniejszenie prowizji od opłat targowych dla Towarzystwa Budownictwa Społecznego, co pozwoli na zaoszczędzenie 200 tysięcy złotych.