Wyzwanie dla poetów przed debiutem

20 lipca 2017


Tylko do 1 sierpnia Miejski Dom Kultury w Radomsku czeka na zgłoszenia w IX Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Janusza Różewicza. Laureatów poznamy w październiku podczas trwającego wówczas Różewicz Open Festiwal.

Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza skierowany jest do autorów przed debiutem, a główną nagrodę stanowi druk utworów w formie tomiku poetyckiego w nakładzie 1000 egzemplarzy. Organizowany przez Miejski Dom Kultury w Radomsku Konkurs Poetycki im. Janusza Różewicza jest dwuetapowy. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym etapie jest nadesłanie 5 wierszy własnego autorstwa (w 4 egzemplarzach), które nie były dotychczas publikowane. Utwory powinny być podpisane słownym pseudonimem. Swoje prace można przesyłać do 1 sierpnia 2017 r. na adres:

Miejski Dom Kultury w Radomsku
ul. Brzeźnicka 5
97-500 Radomsko
z dopiskiem „Konkurs Poetycki”.


Nadesłane wiersze będą oceniane przez jury w składzie:
- Bohdan Zadura (poeta, prozaik, krytyk literacki, redaktor naczelny czasopisma „Twórczość”),
- Ireneusz Kaczmarczyk (poeta, krytyk, publicysta, wykładowca akademicki) i
- Dorota Koman (poetka, autorka radiowych i telewizyjnych audycji o książkach).

 

Janusz Różewicz

Janusz Różewicz

 

Janusz Różewicz był najstarszy z braci Różewiczów. To on właśnie wprowadził swoich młodszy braci Stanisława i Tadeusza w świat sztuki. Swoje pierwsze wiersze zaczął tworzyć, gdy uczęszczał do Gimnazjum im. Feliksa Fabianiego w Radomsku. W przeddzień matury wygrał Ogólnopolski Konkurs Poetycki magazynu „Polska Zbrojna”. Ze wspomnień o nim wyłania się obraz człowieka całkowicie oddanego swojej twórczej pasji, prenumerował czasopisma literackie i korespondował ze znanymi pisarzami dwudziestolecia wojennego. Ponadto był również przewodniczącym komitetu redakcyjnego oraz współtwórcą biuletynu „Jednodniówka”, który wydawano podczas Dywizyjnego Kursu Podchorążych Rezerwy Piechoty 27. Pułku Piechoty w Częstochowie. W numerze z lipca 1939 r. znalazło się kilka wierszy jego autorstwa. Po wybuchu II wojny światowej działał w wywiadzie łódzkiego okręgu II Armii Krajowej pod pseudonimami "Gustaw" i "Zbyszek". W czerwcu 1944 r. został aresztowany przez gestapo, a następnie stracony 7 listopada 1944 r.


Stanisław i Tadeusz nigdy nie zapomnieli o swoim starszym bracie. Stanisław poświecił Januszowi film dokumentalny „Nasz starszy brat”, który swoją premierę miał w 1994 roku. Wyłania się z niego obraz utalentowanego poety, żołnierza AK, młodego człowieka o wielkim potencjale artystycznym, którego nie mógł jednak rozwinąć, tak jak wielu innych poetów jego pokolenia. W 2005 roku ukazała się z kolei książka Tadeusza Różewicza „Nasz starszy brat”, w której zebrane zostały ocalałe utwory Janusza. Znajdziemy w niej również wspomnienia bliskich oraz osób, z którymi współpracował w czasie konspiracji. W książce nie zabrakło wierszy Tadeusza Różewicza, które nawiązują do starszego brata.

 

Laureaci konkursu

Tomy poezji laureatów Ogólnopolskiego Konkursu im. Janusza Różewicza


Organizowany przez Miejski Dom Kultury w Radomsku konkurs poetycki to szansa dla młodych poetów, którzy podobnie jak kiedyś Janusz Różewicz poświęcają się swojej pasji, a poezja to dla nich najlepsza forma wyrazu. Dotychczasowymi laureatami konkursu są:  Jacek Kawacki, Piotr Mosoń, Joanna Małgorzata Przybylska, Edyta Wysocka, Anna Grabowska, Robert Feszak oraz Piotr Machul.