XXI Radomszczańskie Forum Trzeźwościowe

8 października 2018


Tegoroczne forum trzeźwościowe organizowane przez Klub Wzajemnej Pomocy Szansa odbyło się pod hasłem „Trudna droga do trzeźwienia – zespoły odstawienie”.

Organizacja Forum Trzeźwościowego to długoletnia tradycja KWP „Szansa”. Tegoroczną edycję wspierała Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miasto Radomsko oraz Fundacja Vis Salutis,. Wydarzenie skierowane było do osób wychodzących z alkoholizmu oraz ich rodzin i przyjaciół. Podczas forum poruszano wiele ważnych tematów związanych z tematyką profilaktyki oraz uzależnienia.

- Cieszę się, że wzajemnie się wspomagacie. Robicie wszystko, aby żyć w trzeźwości. Jest to godne podziwu i wielkiego uznania – mówił podczas forum prezydent Jarosław Ferenc. Tegoroczną edycję forum zwieńczyła zabawa abstynencka nie tylko dla osób zrzeszonych w organizacjach promujących trzeźwość, ale też radomszczan, którzy chcą bawić się bez alkoholu.

Galeria