XXV Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

27 kwietnia 2016

KT


Podczas sesji zwołanej na wniosek prezydenta Jarosława Ferenca radni udzielili prezydentowi pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Radomsku w postępowaniu przed Sądami Administracyjnymi.

Radni po zmianie porządku obrad podjęli także uchwały: w sprawie uchylenia uchwały nr XXIII/142/16 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 1 marca 2016 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020 oraz uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Centrum Miasta Radomska 2020.

Przystąpienie do Gminnego Programu Rewitalizacji, zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, jest możliwe w momencie, gdy obszary: zdegradowany i rewitalizacji są wyznaczone. Uchwała o wyznaczeniu obszarów weszła w życie w dniu 6 kwietnia 2016r. Przystąpienie do GPR mogło więc nastąpić dopiero po tym dniu.

W związku z tym zasadnym było uchylenie uchwały nr XXIII/14/16 z dnia 1 marca oraz ponowne przystąpienie do GPR na mocy odrębnej uchwały.

Galeria