Zakończono przebudowę ulicy Norwida

3 października 2017


W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię jezdni oraz pobocze z kruszywa.

Przebudowa ul. Norwida w Radomsku polegała na rozbiórce istniejącej nawierzchni jezdni, wykonaniu prac ziemnych pod jej konstrukcję oraz poboczy. Następnie położono nową nawierzchnię z betonu asfaltowego wraz z podbudową oraz wykonano z kruszywa obustronne pobocza. Przebudowę przeprowadzono na 250 metrowym odcinku ulicy.

Galeria