Zakończono termomodernizację Publicznych Szkół Podstawowych nr 3 i 5

20 października 2017


Termomodernizacja szkół wpłynęła pozytywnie nie tylko na estetykę, ale pozwoliła też zmniejszyć koszty ogrzewania poprzez montaż pomp ciepła. Dzięki tej inwestycji dzieci uczęszczające do obu placówek, będą uczyć się w komfortowych warunkach.

W ramach przedsięwzięcia docieplono placówki, wymieniono źródła ogrzewania na gruntowe pompy ciepła oraz wykonano przewody instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji w budynkach. Przeprowadzone prace inwestycyjne spełniają warunek głębokiej modernizacji energetycznej, rozumianej jako kompleksowa termomodernizacja, oznaczająca przedsięwzięcie wpływające na poprawę efektywności energetycznej budynku.

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Radomsku” został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania EFRR wyniosła 2 753 617,68 zł.

Galeria