Zakończył się program profilaktyki systemowej dla szkół

20 września 2019


W okresie od 16 do 20 września 2019 r. uczniowie dziesięciu klas VIII w czterech radomszczańskich szkołach podstawowych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych w ramach programu profilaktyki systemowej dla szkół "Najpierw się śmieję, później płaczę... o tym, jak niszczą dopalacze".

Każda klasa była odrębną grupą warsztatową. W trakcie zajęć, prowadząca Aleksandra Czopik, wyjaśniła działanie dopalaczy na podstawowe układy znajdujące się w organiźmie człowieka oraz pokazała w praktyce, jak zgubny wpływ mają dopalacze na ich funkcjonowanie.

Rozpoczynając zajęcia tłumaczę dzieciom jaka jest szkodliwość dopalaczy w porównaniu do alkoholu i narkotyków. Tłumaczę im z medycznego punktu widzenia, co dzieje się z organizmem po zażyciu dopalaczy. Każdy z nas wie, że jest to szkodliwe, ale nikt nie wyjaśnia jaki wpływ na organizm mają dopalacze – mówi Aleksandra Czopik.

Prezentowane były również wyniki poszczególnych ćwiczeń wykonywanych przez pacjentów, a następnie porównywane do wyników uzyskanych przez młodzież, która nie miała styczności z narkotykami i alkoholem.

Prowadząc warsztaty chcę, aby młodzież zaczęła zastanawiać się nad tym problemem, rozmawiać ze sobą na te tematy oraz zapamiętała, jak niebezpieczne są dopalacze – dodała Aleksandra Czopik.

O niebezpieczeństwach związanych ze środkami odurzającymi nowej generacji rozmawiać będą eksperci również z pedagogami i rodzicami. Działania także planowane są w drugiej połowie roku szkolnego 2019/2020.