Zaopiniowali zmiany w budżecie

20 maja 2020


Radni zasiadający w Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego oraz Komisji do spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej obradowali dziś m.in. nad zmianami w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Członkowie obu komisji pozytywnie zaopiniowali sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019 w zakresach ich działalności oraz uchwały wprowadzające zmiany do budżetu miasta w roku 2020. Ważnym punktem obrad Komisji do spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej było wyrażenie zgody w sprawie przyjęcia kontynuacji programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”.

 


Galeria