Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Pozdrowienia z Radomska”

14 maja 2020


Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Miasto Radomsko ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Uczestnicy konkursu proszeni są o wykonanie pracy plastycznej w formie kartki pocztowej z „Pozdrowieniami z Radomska”. Kartka ma nawiązywać do miasta – jego architektury, ludzi, kultury, przeszłości historycznej lub aktualnej roli i znaczenia miasta. Pracę można wykonać w dowolnej technice. Przesyłamy maksymalnie 1 projekt. Do udziału serdecznie zapraszamy przedszkolaków i uczniów wszystkich szkół podstawowych z terenu miasta Radomska.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie drogą elektroniczną do 25 maja 2020 r. do godz. 15.30 na adres pozdrowieniazradomska@radomsko.pl skanu lub zdjęcia pracy oraz wypełnienia Załączników do Regulaminu. Dobrowolnie każdy uczestnik konkursu może przesłać również swoje zdjęcie z pracą, a zdjęcia te zostaną zamieszczone na stronie Miasta Radomska. Komisja konkursowa wyłoni laureatów w trzech kategoriach:
    I – w grupie wiekowej do 6 roku życia;
    II – uczniów szkoły podstawowej w wieku 7–10 lat;
    III – uczniów szkoły podstawowej w wieku 11 – 15 lat.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w dniu 1 czerwca 2020 r. na stronie internetowej Miasta Radomska (www.radomsko.pl) oraz na facebooku (Radomsko Miasto Otwarte).

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy, atrakcyjne nagrody, a nagrodzone prace zostaną wydrukowane w formie pocztówek. Wydrukowane kartki pocztowe Organizator konkursu nieodpłatnie przekaże organizacjom pożytku publicznego, działającym na rzecz dzieci i młodzieży w Radomsku.

Organizacje te będą rozprowadzać pocztówki i za niewielką opłatą zbierać fundusze (na zasadzie „cegiełki”) na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych w naszym mieście. W ten sposób wszyscy możemy wesprzeć je mentalnie i finansowo, choćby w niewielkim stopniu.

Serdecznie zachęcamy zatem do udziału w konkursie a później do nabycia pocztówki wspierając „cegiełką” te organizacje!

UWAGA! Prosimy o uważne zapoznanie się z Regulaminem i Załącznikami.

Galeria